Dieťaťko pečie vianočné pečivoNech tichá hudba veselosti,
Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci
Vám šťastie a lásku prinesie!