Kategória: Chrápanie

Chrápanie je síce nepríjemný zvukový fenomén, no samo o sebe nemusí byť chorobou. Môže sa tak však prejaviť porucha dýchania v spánku. Tú treba vždy liečiť.