Dlhý Covid-19 a post-Covid-19 syndróm

[ A+ ] /[ A- ]

Ak ste prekonali infekciu Covid-19 (dlhú alebo krátku, ľahkú alebo ťažkú), môže sa u vás objaviť aj tzv. dlhý Covid-19 a post-Covid-19 syndróm. Zatiaľ nebolo zistené ani vysvetlené, u koho sa objaví. Nevieme, ako dlho bude trvať a ako presne ho liečiť. Na celom svete aktuálne vedci hľadajú spôsoby liečby no najmä systémy alebo spôsoby, ako týchto pacientov vyhľadávať a potom sledovať. Bez presných dát a štatistiky totiž nie je možné pripraviť a viesť správny spôsob liečby. Všeobecne o označení dlhý Covid-19 môžete čítať aj tu.

Pojmy dlhý Covid-19 alebo tzv. post-Covid-19 syndróm sa zatiaľ dosť zamieňajú a definujú sa ako následky po odoznení akútneho priebehu infekcie. Niektoré štúdie rozlišujú dlhý Covid-19 a post-Covid-19 ako dve rôzne diagnózy. Tzv. dlhý Covid-19 tiež rozlišujú ako „skorý“ a „neskorý“ alebo „akútny“ a „neskorý“ dlhý Covid-19. Post-Covid-19 syndróm je pravdepodobne najsprávnejšie označenie pre stav, kedy pacient už nemá prejavy akútneho obvykle respiračného ochorenia, no má trvajúce, závažné a život-obmedzujúce následky v rôznych orgánoch.

Časový a príčinný faktor hrá dôležitú úlohu v diagnostike následkov Covid-19. Pri stanovení diagnózy dlhý Covid-19 a post-Covid-19 syndróm je potrebné jednak identifikovať, že ťažkosti vznikli v nadväznosti na prekonanie infekcie Covid-19. Ďalej upresniť, či ťažkosti trvajú minimálne 6-12 týždňov po prekonaní infekcie. (Mnoho pacientov sa pýta, či je normálne mať napr. svalovú slabosť alebo nadmernú únavu mesiac po Covide-19 – áno, je to možné, závažná telesná infekcia môže mať takéto následky a telo sa s ňou nevyrovná za niekoľko dní). Nie každá slabosť či únava by sa teda mala nazvať dlhý Covid-19 alebo post-Covid-19 syndróm.

Neurologické následky Covid-19

V rámci nervového systému sa následky infekcie rozdeľujú na postih centrálneho nervového systému a periférneho. V centrálnom nervovom systéme sa ako následok (skorý aj neskorý) popisujú jednak cievne ťažkosti – mozgové príhody, krvácania, trombózy a ďalej poškodenie mozgu a kraniálnych nervov vírusom (strata čuchu, chuti, únava, poruchy pamäti a mentálnej výkonnosti). Periférny nervový systém je poškodený jednak v zmysle nervových vlákien (teda nervov v končatinách a trupe). No taktiež býva poškodenie na prechode medzi svalom a nervom tj. v oblasti prenosu vzruchov do svalových vlákien. Poškodenie obvykle zahŕňa poruchu hybnosti – motoriky, i citlivosti (tlakovej, tepelnej apod.). Liečbu by mal viesť neurológ, ktorý po doplnení rôznych vyšetrení vie potvrdiť súvis s Covid-19 a prípadne nasadiť liečbu. Okrem rôznych medikamentov sa pri neurologických následkoch odporúča dlhšie obdobie rekonvalescencie. Niekoľko mesiacov je vtedy nutný pokojový režim.

Pľúcne následky Covid-19

Rôzne formy poškodenia dýchacieho systému väčšinou intenzitou a rozsahom závisia od závažnosti prekonanej infekcie. Postihnutie pľúc sa prejavuje najmä nedostatkom dychu, rýchlou únavnosťou pri malej fyzickej námahe a celkovou fyzickou nevýkonnosťou. Pri ťažkom priebehu Covidu-19 popisujú pneumológovia úpravu funkčného stavu pľúc až za niekoľko týždňov a mesiacov. Rádiologické (tj. na CT alebo roentgene) zmeny pretrvávajú aj dlho po odoznení ťažkostí. Z toho možno pochopiť, aké ťažké bolo postihnutie pľúc. Liečbu pľúcnych ťažkostí musí viesť internista alebo pneumológ. Vyššie riziko dlhých pľúcnych komplikácii majú pacienti trpiaci na astmu, alergie, starší ľudia, nezrelí novorodenci a tiež ľudia po prekonaní iných ochorení pľúc v minulosti (napr. tuberkulóza).

O poruchách mentálnych funkcii (pamäť, psychická únava, náladovosť, depresie, úzkosti) bude pokračovať ďalší článok.

Môže sa Vám ešte páčiť...