Úvod

Vitajte na stránke ineurolog.sk.  Vznikla ako reakcia na trvalý nedostatok serióznych a aktuálnych informácii z oblasti neurológie. Online neurologická poradňa má pomôcť nasmerovať návštevníka k správnemu riešeniu jeho zdravotného problému. Úlohou týchto stránok je však aj priblížiť laickej verejnosti prístupnou formou najbežnejšie neurologické problémy, ochorenia a diagnózy.

Prečo je na internete toľko odkazov a stránok s neurologickou tématikou,  no kvalita a serióznosť informácii často kolíše? Vysvetlenie nie je jednoduché. Veda a výskum rýchlo napreduje a včera zverejnená informácia môže byť zajtra stará. Rovnaká diagnóza môže vyvolať u rôznych pacientov celkom odlišné prejavy a môže znamenať inú liečbu a prognózu.  Jeden pacient s boľavým chrbtom môže byť na druhý deň zdravý… iného bolesť chrbtice upozorní na závažný zdravotný problém, ktorý sa bude liečiť dlhodobo. Človek nie je auto a medicína nie je autoservis. Online neurologická poradňa však môže rýchlo zodpovedať jednoduché otázky.

MUDr. Martin Kucharík

Autorom myšlienky internetovej poradne je neurológ MUDr. Martin Kucharík, PhD. Vyštudoval 1. lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe. Doktorandské štúdium absolvoval v odbore normálnej a patologickej fyziológie. Pracovne pôsobil na Neurologickej klinike 1. lekárskej fakulty Karlovej Univerzity a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a tiež na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave. Neskôr začal spolupracovať s MUDr. Ivanom Vulevom ako neurológ špecializovaný na cievne ochorenia mozgu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Od novembra 2017 v Bratislave rozvíja s teamom ďalších nadšených profesionálov zo všetkých oblastí medicíny špecializované neurointervenčné pracovisko – Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE).

K najbežnejším otázkam patria cievne mozgové príhody, úrazy hlavy a poruchy spánku.

V žiadnom prípade nemajú tieto stránky ambíciu nahradiť odborné vyšetrenie ani osobnú konzultáciu! Ak však hľadáte prehľadný a laikom prístupný „návod na použitie“ v bežných neurologických diagnózach, dúfame, že Vám pomôžeme. Pokiaľ ste tu odpoveď na svoje otázky nenašli, neváhajte sa spýtať emailom alebo cez kontaktný formulár.

Permanent link to this article: https://www.ineurolog.sk/online-neurologicka-poradna/