Označené ako: študenti zo zahraničia

Výsledky prijímacích pohovorov - zahraniční a domáci študenti 0

Študenti zo zahraničia na našej medicíne – katastrofa

Študenti zo zahraničia na našej medicíne? Prečo nie. Ale za akých podmienok? Na Lekársku fakultu v Bratislave prijmú takmer každého cudzinca, ktorý sa prihlási a zaplatí. A to aj vtedy, keď skoro nič nevie. V...