Parkinson v osemdesiatke?

[ A+ ] /[ A- ]

Možno máte vo svojej rodine alebo vo svojom okolí človeka, ktorému vo veľmi vysokom veku lekár odrazu zistil Parkinsonovu chorobu. Keďže táto choroba najčastejšie vzniká okolo 50-60 roku života, jej objavenie sa v starobe je zriedkavým javom. Tras, stuhnutosť a spomalenie pohybov môžu spôsobiť i iné príčiny a ochorenia – ich liečba je od liečby Parkinsonovej choroby často odlišná…

Najčastejšou príčinou spomalenosti, stuhnutosti, trasu končatín a porúch chôdze a stability sú vo vyššom veku (cca nad 70 rokov) zmeny v cievnom zásobení mozgu. Zmeny, ktoré sa dajú popísať ako drobné cievne mozgové príhody resp. početné drobné uzávery ciev v mozgu. Tieto drobné cievne príhody sa obvykle neprejavia náhlou zmenou hybnosti, citlivosti, reči apod. ale skôr pomalým, postupným a často nedobre spätne rozpoznateľným zhoršením hybného stavu – hybnosť môže zhoršovať napr. tras, neistota pri pohybe, stuhnutosť či neobratnosť končatín. Pokiaľ je hlavným prejavom stuhnutosť, spomalenosť a tras končatín, označuje sa tento stav ako „vaskulárny parkinsonizmus“. Na rozdiel od Parkinsonovej choroby tento stav vzniká kvôli problému s cievnym zásobením mozgu a nie v dôsledku tzv. neurodegenerácie.

Mnoho praktických lekárov i neurológov, pokiaľ sa nešpecializujú na Parkinsonovu chorobu, zhodnotí vyššie spomenutý stav jednoznačne ako Parkinsonovu chorobu. Podľa toho aj nasadia liečbu. Vaskulárny parkinsonizmus však vďaka celkom odlišnej príčine vzniku buď vôbec, alebo len veľmi slabo reaguje na typické antiparkinsoniká. Tieto liečivá však majú jednak vedľajšie účinky a taktiež môžu zaťažovať zbytočne organizmus pacienta.

Preto ak máte vo svojom okolí niekoho, u koho vo vysokom veku „odhalili parkinsona“, treba dobre sledovať, či nasadená liečba má nejaký efekt na zdravotný stav. Klasická Parkinsonova choroba je totiž typická práve tým, že na začiatku liečba zaberá veľmi dobre a zmierni prejavy dokonca až tak, že nie je navonok žiadna spomalenosť, stuhnutosť či tras viditeľné… pokiaľ teda liečba nezaberá, alebo zaberá len minimálne, je na mieste nečakať a vybrať sa k odborníkovi…

Ako pri mnohých iných chorobách, i v tomto prípade ide o čas a správna liečba by sa nemala odkladať, „až dokončíme nejakú dôležitú robotu“ prípadne „až keď sa vrátime z dovolenky“…

Ak máte otázky alebo potrebujete upresniť nejasnú informáciu, využite kontaktný formulár alebo píšte na kucharik@ineurolog.sk

 

Môže sa Vám ešte páčiť...