Parkinsonova choroba a jej komplikácie

[ A+ ] /[ A- ]

sestra podopiera pacienta

Komplikácie sa objavujú u pacientov hlavne v pokročilých štádiach Parkinsonovej choroby  a taktiež u starších pacientov. Vznikajú postupnou progresiou Parkinsonovej choroby, liečbou a taktiež pridruženými alebo interkurentnými ochoreniami. Môžu mať príznaky motorické (tzv. akinetická kríza, akútne zvýraznenie mimovoľných pohybov – dyskinéz a zhoršenie stability s pádmi) a non-motorické (psychóza alebo delírium, anxiózne-depresívny syndróm, nevoľnosť, zápcha alebo poruchy močenia).

Parkinsonova choroba môže dlhé roky prebiehať s veľmi pomalým a postupným zhoršovaním hybnosti, no komplikácie môže  prekvapiť i veľmi náhle.

  • Náhle zhoršenie stavu hybnosti (tzv. OFF stav, akinetická kríza): môže vzniknúť vynechaním dávky, najmä u kognitívne postihnutých pacientov, zámenou dávky (Isicom 100 a 250 mg, Madopar 250 a 62.5 mg), pri nemožnosti príjmu cez ústa (zvracanie, porucha prehĺtania, typicky v pooperačnom období). Prevenciou je poučenie pacienta i okolia o správnom postupu pri starostlivosti o pacienta s PCh (ale napr. aj pri operácii pacienta s Pch). Pri operáciach je nutné podľa možnosti použiť tzv. zvodnú anestéziu, čo najkratší interval vysadenia liekov obsahujúcich levodopu (Isicom, Madopar)
  • Náhle zvýraznenie mimovoľných pohybov – dyskinéz: vznikne pri predávkovaní liekmi obsahujúcimi levodopu (Isicom, Madopar). Najskôr je nutné pátrať po nechcenej zámene dávky alebo po vedomom či nevedomom predávkovaní pacientom. Rizikoví sú pacienti s poklesom intelektu a s „hedonistickými“ tendenciami – psychickou závislosťou na tomto základnom lieku – levodope.
  • Poruchy stability a pády: tieto sú často bežným priamym príznakom Parkinsonovej choroby, vznikajú najčastejšie v rámci tzv. zamrznutia (freezingu), po ktorom nasleduje rýchly pohyb, „pulz“ smerom dopredu, teda pád… Je nutné zistiť, či sa nachádzajú najmä v OFF stave. Taktiež je nutné odlíšiť pády, ktoré vzniknú kvôli náhlemu poklesu krvného tlaku pri zmene polohy tela (ortostatická hypotenzia). Parkinsonova choroba i bežná (dopamínergná) liečba Parkinsonovej choroby vedú k poklesu TK – podľa skutočného TK je nutné upraviť podávanie antihypertenznej liečby. Je treba vylúčiť i iné príčiny pádov (napr. poruchy srdcového rytmu – arytmie).
  • Psychotický stav: zvýšenú náchylnosť k týmto stavom majú pacienti vo vyššom veku, berúci vysoké dávky alebo rôzne kombinácie antiparkinsonských liekov, a taktiež pacienti s postihnutím intelektu. Často je spúšťačom dehydratácia alebo banálne infekčné ochorenie s teplotami. Varovným príznakom býva zmena obsahu snov v spánku (živé farebné sny so zmätenosťou po prebudení), niekedy sa objavujú vizuálne pseudohalucinácie alebo pocit cudzej osoby za chrbtom alebo na okraji zorného poľa pacienta (typická sťažnosť pacienta: „poďte sem, niekto tu je, niekto pri mne stojí, niekto mi berie veci, skrýva mi oblečenie…“).
  • Anxieta a depresie: vyskytujú sa veľm často u pacientov s Parkinsonovou chorobou, jednak ako súvisiaci príznak v rámci degenerácie nervového systému, a jednak sekundárny príznak pri chronickom závažnom ochorení.  Nasadzovanie a dávkovanie antidepresív je nutné veľmi starostlivo sledovať a vyhnúť sa nežiadúcim kombináciám liekov.
  • Nevoľnosť, dávenie: sú tzv. periférne nežiadúce príznaky štandardnej (dopamínergnej) liečby. Pri nasadzovaní alebo zvyšovaní dávky preparátov obsahujúcich levodopu (Madopar, Isicom) je ako prevenciu možné nasadiť tzv. prokinetikum (domperidon – Motilium). Ak sa objaví takýto problém i bez zmeny medikácie, je nutné vylúčiť príčinu v žalúdočno-črevnom trakte.
  • Zápcha a poruchy močenia: samotná Parkinsonova choroba môže spôsobiť tieto príznaky vždy je však nutné vylúčiť že sa nezhoršujú dehydratáciou a antiparkinsonskými liekmi (anticholínergika, amantadin).

Parkinsonova choroba ako jedno z najčastejších degeneratívnych ochorení nervového systému vyžaduje komplexnú liečbu a dôsledné sledovanie s úpravami liečby podľa aktuálneho stavu. Preto sa odporúča, aby pacienti boli sledovaný v tzv. extrapyramídových ambulanciách alebo ambulanciách pre poruchy hybnosti, kde ich sledujú neurológovia špecializovaní na tieto poruchy. Taktiež niektoré možnosti liečby sú viazané práve na takéto ambulancie.

Ďalšie odkazy: http://www.inep.cz/ http://parkinson-help.cz/

Môže sa Vám ešte páčiť...