Označené ako: smart hodinky

Smart diagnostika fibrilácie predsiení

Fibrilácia predsiení je najčastejšia porucha srdcového rytmu. Môže mať veľmi závažné následky. Zrazeniny, ktoré sa pri fibrilácii vytvoria, môžu upchať dôležité cievy a spôsobiť cievnu mozgovú príhodu. Smart diagnostika fibrilácie predsiení pomôže odhaliť diagnózu skôr, než sa dočkáte termínu u internistu alebo kardiológa. Ako na to? Smart diagnostika fibrilácie predsiení...