Smart diagnostika fibrilácie predsiení

[ A+ ] /[ A- ]

Fibrilácia predsiení je najčastejšia porucha srdcového rytmu. Môže mať veľmi závažné následky. Zrazeniny, ktoré sa pri fibrilácii vytvoria, môžu upchať dôležité cievy a spôsobiť cievnu mozgovú príhodu. Smart diagnostika fibrilácie predsiení pomôže odhaliť diagnózu skôr, než sa dočkáte termínu u internistu alebo kardiológa. Ako na to?

https://unsplash.com/photos/person-operating-smartwatch-LfSuZbuqzco?

Smart diagnostika fibrilácie predsiení je možná prostredníctvom „múdrych“ alebo smart zariadení, ktoré nosíme vo vrecku alebo na zápäestí. Hovoríme teda o smart hodinkách alebo smart telefónoch. Nižšie pod článkom nájdete odkazy na podrobnosti o konkrétnych modeloch hodiniek a telefónov. Ako smart diagnostika fibrilácie predsiení funguje?

Fibrilácia predsiení ja nepravidelné „trepotanie“srdca, konkrétne predsiení srdca, ktoré spôsobujú neefektívne čerpanie krvi. Nepravidelné sťahy predsiení spôsobujú turbulentné prúdenie, pri ktorom vznikajú zrazeniny – tromby. Tieto tromby prúdom krvi putujú v krvnom obehu. Až kým nenarazia na tepnu užšiu než je trombus – vtedy môžu niektorú „nešťastnú“ tepna ešte viac zúžiť alebo celkom upchať. Za upchatou cievou následkom nedokrvenia vznikne ischémia – napríklad ischemická cievna mozgová príhoda.

Smart diagnostika fibrilácie predsiení kopíruje svojim princípom skutočný lekársky postup (EKG holter – monitorovanie pulzovej frekvencie počas minimálne 24 hodín). Samozrejme smart zariadenie vie merač len zjednodušene a nikdy nenahradí lekárske vyšetrenie. Ako prvé orientačné zhodnotenie je však takýto monitoring postačujúci.

Dá sa fibrilácia predsiení vyliečiť? Za istých okolností áno. Liečba patrí do rúk v prvom rade kardiológovi. No aj keď sa fibrilácia predsiení nepodarí odstrániť, je možné pacienta chrániť pred následkami vzniku zrazenín a predchádzať infarktom alebo mozgovým príhodám. Takáto liečba sa nazýva antikoagulačná liečba a je vysoko efektívna. Správne užívaná antikoagulačná liečba prakticky eliminuje nepriaznivé následky fibrilácie predsiení a umožňuje normálny život.

Smart diagnostika fibrilácie predsiení teda meria osobe, ktorá nosí smart hodinky na zápästí, pulz kontinuálne počas niekoľkých minút či hodín. Prípadne užívateľ sám spustí meranie v čase, keď pociťuje konkrétne prejavy – napríklad búšenie srdca, pocit nepravidelnosti srdcovej činnosti alebo sa skrátka cíti „celkove na nič“. Samotné užívateľom spustené meranie je krátke – obvykle okolo 10-20 sekúnd, alebo pokiaľ smart hodinky nevyhodnotia, že je pulz pravidelný alebo nepravidelný. Väčšina smart hodiniek spolupracuje s aplikáciou v mobilnom telefóne, kde je možné záznam prezrieť, prípadne odoslať emailom alebo zdieľať napr. cez Whatsapp. Ako odmerať EKG hodinkami je vo videu nižšie.

Ako pokračovať pri prezeraní záznamu alebo odosielaní nameraných údajov? Príklady sú na obrázkoch nižšie. Buď je priamo zobrazené tlačidlo zdieľať, alebo sa zobrazí po kliknutí na tzv. hamburger menu (tri vodorovné čiarky alebo tri bodky nad sebou).

Po kliknutí na aplikáciu (v tomto prípade Samsung Health) sa zobrazí ponuka „vyšetrení“.
Kliknutím na položku EKG sa zobrazí posledné zaznamenané meranie aj s automatickým vyhodnotením.

V ďalšom pokračovaní článku prinesieme názor kardiológa, neurológa aj arytmológa, nakoľko sa dá na merania spoľahnúť a kedy vyhľadať lekára.

Zdroje:

Michigan Medicine – tu

Atrial Fibrillation institute – tu

Môže sa Vám ešte páčiť...