Nová metóda liečby mozgovej príhody!

[ A+ ] /[ A- ]

Rozsiahla vedecká štúdia realizovaná v Holandsku poskytla prelomové dáta: je tu nová metóda liečby mozgovej príhody.

Pacienti, ktorí dostanú mozgovú príhodu (= mŕtvica, porážka, iktus), sú podľa platných doporučení do štyriapol hodiny od jej vzniku v súčasnosti liečení liekom rozpúšťajúcim zrazeniny (trombolýza). Ak sa však zrazenina v mozgu nerozpustí, veľmi často zostanú trvalé následky a doživotný hendikep.

zrazenina v mozgu - ischémia

V Holandsku prebehla v rokoch 2010 až 2014 štúdia zameraná na porovnanie výsledkov liečby mozgovej príhody: pacienti boli liečený buď trombolýzou, alebo po trombolýze pri jej nedostatočnom efekte absolvovali tzv. endovaskulárnu liečbu. Táto endovaskulárna liečba spočíva v zavedení veľmi tenkého katétra (vyzerá ako tenká ohybná pružná hadička) cez kožu v triesle do cievy pod rentgenovou kontrolou (angiografia). Postupne sa cez cievy katéter dostane až do blízkosti zrazeniny (trombu) v mozgu.  V blízkosti zrazeniny sa z katétra vysunie špecialny nástroj, ktorý dokáže zrazeninu obaliť a neporušenú vytiahnuť spolu s katétrom cez vpich v triesle von z tela.

V spomínanej štúdii mali pacienti liečení endovaskulárne lepšie dlhodobé výsledky v zmysle menšieho trvalého postihnutia. Po dlhom čase (trombolýza sa používa rutinne vyše desať rokov a dokonalejšie metódy liečby až dosiaľ neboli predstavené) sa tak konečne črtá nová metóda liečby mozgovej príhody! A navyše veľmi málo invazívna a rýchla – endovakulárna liečba trvá menej než 60 minút a nemá závažné kontraindikácie.

schémia trombektómie

A teraz tá dôležitá informácia. Táto metóda liečby je aktuálne dostupná už i na Slovensku. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb realizuje endovakulárnu liečbu mozgových príhod 7 dní v týždni a 24 hodín denne! V prípade že štandardná intravenózna liečba (trombolýza) nie je účinná, do šiestich hodín od vzniku mozgovej príhody je možné aplikovať endovaskulárnu liečbu – trombektómiu. Zákroky vykonáva skúsený tím primára MUDr. Ivana Vuleva, ktorý stojí i za mnohými ďalšími unikátnymi a veľmi úspešnými endovaskulárnymi zákrokmi.

Video nižšie zobrazuje schématicky, ako nová metóda liečby mozgovej príhody prebieha:

 

http://youtu.be/uG9eDdOEC4U

Poznámka na záver: Kritici štúdie poukazovali na fakt, že čo najskoršie podaná intravenózna liečba na rozpúšťanie zrazeniny (trombolýza) by mohla mať lepší efekt. Autori však dodatočne doplnili, že vzhľadom na rozloženie neurologických centier v krajine štúdie (Holandsko) bol každý pacient v štúdii liečený trombolýzou do 90 minút od vzniku mozgovej príhody – takéto vynikajúce časové údaje sú pre väčšinu sveta kvôli rozlohe krajín a vzdialenostiam od zdravotníckych centier prakticky nedosiahnuteľné. Preto možno predpokladať, že napríklad na Slovensku, kde sú často časové intervaly do podania trombolýzy viac než 3 hodinové, by bol rozdiel naopak ešte výraznejší v prospech endovaskulárnej liečby.

Odkaz na publikovanú štúdiu

Môže sa Vám ešte páčiť...