Kúpeľná liečba a neurológ

[ A+ ] /[ A- ]

Mnoho otázok na internetových fórach i na tejto stránke smeruje na tému kúpeľná liečba a neurológ alebo rehabilitácia formou kúpeľnou liečby a administratíva okolo nej. Nejasnosti a nepresnosti sa objavujú jednak v nadväznosti na rôzne zvyky praktických lekárov, obmedzenia i neochotu špecialistov i lekárov zdravotných poisťovní. Pre základný prehľad je možné uviest nasledovné:

 • kúpeľná liečba a neurológ patria k sebe – existujú diagnózy na ktoré sa doporučuje kúpeľná liečba, niektoré diagnózy sú jednoznačne na kúpeľnú liečbu vhodné, pre iné je naopak vhodnejšia rehabilitácia formou domáceho cvičenia
 • poukaz (Návrh na kúpeľnú starostlivosť) obvykle vystavuje všeobecný lekár
 • v každej z diagnóz, kde môže vystaviť návrh neurológ, ho môže vystaviť aj všeobecný lekár (tj. všeobecný lekár vás nesmie odmietnuť, že on to nevypisuje, ak máte odborný nález – správu od neurológa, že je indikovaná kúpeľná liečba na konkrétnu diagnózu)
 • neurológ môže vystaviť „Návrh“ pre pacientov, ktorých sleduje s diagnózami patriacimi do tzv. indikačnej skupiny
 • konkrétne sú to všetky diagnózy z indikačnej skupiny VI (Nervové choroby) a diagnózy VII podskupiny 9 a 10 (Choroby pohybového ústrojenstva) – celý zoznam je v PDF súbore kupele
 • kúpeľná starostlivosť môže byť poisťovňou hradená ako A (kúpeľné procedúry i pobyt) alebo B (len kúpeľné procedúry)
 • neurológ obvykle vypisuje „Návrh“ pre pacientov, ktorých „sústavne lieči“, tj. tých čo sú dlhodobo sledovaní
 • V mnohých indikačných diagnózach poisťovňa vyžaduje stanovisko internistu alebo vyjadrenie k stupňu možnej záťaže kardiovaskulárneho aparátu (laicky povedané – ako intenzívne je možné s pacientom rehabilitovať či zaťažiť ho napr. horúcim kúpeľom apod.)
 • nad 70 rokov veku si vyžadujú poisťovne štandardne priložiť i interné vyšetrenie bez ohľadu na indikačnú diagnózu
 • väčšinou je stanovený časový interval, ktorý treba dodržať, aby poisťovňa schválila „Návrh“ – napr. kúpeľná liečba u chronických ochorení je možná raz za dva roky alebo v nejakom intervale po ochorení (napr. v intervale do jedného alebo dvoch rokov po cievnej mozgovej príhode)
 • konkrétne diagnózy sa liečia v konkrétnych kúpeľoch – v tomto smere vám žiadny lekár nevie lokalitu ovplyvniť, opakované otázky na tému „mám blízko Piešťany, prečo ste mi napísali Vyšné Ružbachy?“ sú bohužiaľ zbytočné

 

V prípade, že nesúhlasíte so stanoviskom poisťovne, je možné sa odvolať alebo s lekárom poisťovne predebatovať dôvody, pre ktoré nebol „Návrh“ schválený. Môže sa jednať o formálne nedostatky, niekedy chýba odborný nález alebo vyjadrenie internistu alebo podľa názoru lekára povaha či pokročilé štádium ochorenia môže priniesť skôr poškodenie než prospech. V prípade príloh je vhodné sa vopred uistiť, čo je nutné priložiť k „Návrhu“, môže to byť napr. EKG, prepúšťacia správa z operácie alebo RTG chrbtice apod.

ID-100120592_Ambro

Zoznam indikácii na kúpeľnú liečbu si môžete stiahnuť vyššie, jednotlivé kódy a zodpovedajúce názvy diagnóz nájdete zhrnuté tu  mkch_2014. Jedná sa o poslednú a aktuálne platnú definíciu, ktorá sa označuje ako MKCH 10 (synonymum je anglická skratka ICD-10), revízia 2013. Táto posledná revízia obsahuje rozšírenie o tzv. päťznakové kódy (v tvare XYY.YY), umožňujúce bližšie špecifikovať napríklad rozdielne fázy ochorení (napr. G20.20 = Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie).

Presné postupy sa môžu líšiť podľa zdravotnej poisťovne. Tu nájdete ich vlastné požiadavky: VŠZP, Dôvera, Union.

Môže sa Vám ešte páčiť...