TikTok tik – zvláštny pohybový prejav, na ktoré zatiaľ nie je liek…

[ A+ ] /[ A- ]

Niekoľko mesiacov sa neurológovia po celom svete stretávajú s novou a veľmi nečakanou diagnózou. Deti, mladí ľudia, častejšie dievčatá než chlapci, trpia zvláštnym pohybovým prejavom. TikTok tik je prudký pohyb (označuje sa odborne ako „tik“) a môže postihovať ruky, nohy, tvár alebo celé telo. Tento pohyb vyzerá ako zvláštne, často opakované, menej či viac výrazné šklbnutie. TikTok tik má často aj zvukovú či rečovú podobu. Tik sa objaví často opakovane a môže sa v čase meniť alebo sa jeho intenzita a frekvencia zvyšuje a znižuje. Môže byť lokalizovaný na jednej ruke alebo nohe, ale aj veľmi komplexný. A navyše sa pohybový prejav môže prenášať aj na iné časti tela alebo na celé telo.

Nová diagnóza dorazilo do vedomia slovenských rodičov a lekárov s výrazným oneskorením – v zahraničí sa tieto prípady objavili už pred dvomi rokmi. Na Slovensku sa momentálne objavujú prvé vlny prípadov. Postihnuté sú častejšie dievčatá než chlapci a vekovo sa maximum pohybuje okolo 10-15 rokov.

Kde sa vzal, tu sa vzal – TikTok tik

Ako tento tik vzniká? Prečo sa odrazu objavil, keď predtým sa nikdy nevyskytol. Je to dedičné? Ako sa to dá liečiť? Pochopiteľne, náhle, nečakané a mimoriadne bizarné pohyby prekvapia každého, kto ich uvidí. Oveľa bizarnejší je ale pôvod tohto zvláštneho pohybu. Tento pohyb sa vnímavý človek „naučí“ neúmyselne. Sám si ani neuvedomí, že ho začal sám „produkovať“. Odkopíruje ho mimovoľne pozeraním videí na internete, kde ich (či už zámerne alebo mimovoľne) je možné vidieť v stovkách videí na sociálnych sieťach. Najčastejší zdroj týchto videí je TikTok. Môžeme ich však vidieť aj na Youtube aj na Facebooku. Zámerne tu neuvádzame konkrétne príklady alebo ukážky, ako vyzerá TikTok tik, ale nižšie je uvedené video, ktoré obsahuje aj automaticky generované slovenské titulky. Vysvetľuje diagnózu, ktorá sa skrýva za tikmi. Po slovensky sa označuje ako funkčná neurologická porucha alebo funkčná poruchy hybnosti.

Video o funkčných neurologických poruchách (angl. FND)

Nebojte sa ochrnutia, Tourettovho syndrómu ani poškodenia mozgu

Keďže ide o diagnózu, ktorá sa síce lavínovite, no zatiaľ len krátko objavuje v neurologických ambulanciách, nie je možné poskytovať všetky informácie ako stopercentne overené. Prebiehajú rôzne výskumy. Snažíme sa odhaliť nielen pôvod ťažkostí. Rôzne práce udávajú, že od 20% do 100% prípadov je spôsobených „odpozeraním“ pohybu z videa z internetu. Hľadáme aj to, prečo niektorí diváci si tento pohyb osvoja a iní nie. Teda, prečo niekto začne týmto tikom trpieť a niekto je voči takémuto „okopírovaniu“ odolný. Bohužiaľ ide o skutočnú diagnózu, teda medicínsku záležitosť, nie je to zlozvyk alebo maniera.

Rozhodne nejde o náhly vznik Tourettovho syndrómu, ani o príznak trvalého a nevratného poškodenia mozgu. Naopak, táto diagnóza je poruchou „funkcie“, teda nemá anatomické vysvetlenie (nejedná sa o žiadne poškodenie alebo choroby tela či telesných prejavov). Ide o psychický proces, teda neuvedomelé spustenie daných pohybových prejavov. Pacient ho neprodukuje vedome. Nevie dlhodobo tieto prejavy potlačiť. Nie je vhodné ho za takéto prejavy trestať a je bohužiaľ aj veľmi ťažké ich medicínsky ovplyvniť. Riešením je bohužiaľ len prevencia, lebo popisy prípadov zo zahraničia aj z neurologických ambulancii na Slovensku hovoria o množstve prípadov, kedy sa takúto funkčnú tikovú poruchu nepodarilo (zatiaľ) odstrániť.

Ako teda takýto TikTok tik liečiť?

Organicky podmienené (teda poškodením mozgu alebo vrodenou poruchou mozgu či pohybových orgánov) tiky a príbuzné poruchy hybnosti veuen (čiastočne) liečiť. Lieky alebo aj nelieková terapia potláčajú vznik tikov alebo nutkanie ich produkovať. V prípade neorganických, teda funkčných tikových porúch má medikamentózna terapia obvykle malý význam. Dôraz sa kladie na pochopenie príčiny vzniku, odstránenie vyvolávajúcej príčiny a celkové obmedzenie správania kopírujúceho iné osoby. Výrazne môže pomôcť nahradenie pasívnej sledovacej činnosti a opakovanie iných vzorov inou tvorivou aktívnou činnosťou (môže to byť písanie, pohyb, umenie apod.).

Aktualizované a doplnené 18.11.

Na Slovensku a v ČR sa momentálne na rôznych kongresoch a stretnutiach špecializovaných neurológov diskutuje o tom, akú liečbu je možné pacientom ponúknuť. Pacienti resp. aj ich rodičia sa môžu obracať na neurológov v špecializovaných tzv. extrapyramídových ambulanciách. V týchto ambulanciách pôsobia neurológovia, ktorí obvykle liečia pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami ako je Parkinsonova alebo Alzheimerova choroba. Vedia veľmi precízne posúdiť, či sa jedná o takúto „funkčnú“ poruchu, alebo je príčina ťažkostí odlišná. V Bratislave sa takáto ambulancia nachádza v UNB na Kramároch (Doc. Minár), v Košiciach vo fakultnej nemocnici (Doc. Škorvánek), ďalšia je v Martine (v UN) Dr. Necpal a Dr. Grofík.

Ďalšie informácie hľadajte aj tu:

http://www.henryford.com/blog/2022/03/tiktok-giving-teen-girls-tics

https://www.wsj.com/articles/teen-girls-are-developing-tics-doctors-say-tiktok-could-be-a-factor-11634389201

Môže sa Vám ešte páčiť...