Apnoe rizikovým faktorom mozgovej príhody – POTVRDENÉ

[ A+ ] /[ A- ]

Obštrukčné spánkové bolo dostatočne jasne potvrdeným rizikovým faktorom mozgovej príhody. Znamená to, že ľudia s chrápaním a zastavením dýchania počas spánku by mali počítať so zvýšeným rizikom výskytu cievnej príhody. Toto riziko sa podľa posledných štúdii zvyšuje oproti ostatným pacientom asi štvornásobne. Podobný vzťah bol preukázaný i medzi apnoe a rakovinou – tu jestvuje riziko vyššie asi dvaapolnásobne oproti bežnej populácii.

ert

Samozrejme sa všetky riziká navzájom kumulujú. Ostatné rizikové faktory (vek, pohlavie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovka, fajčenie, obezita a ďalšie) sa pri súčasnom výskyte podieľajú na ďalšom zvýšení tohto rizika. Tak obézny fajčiar s neliečeným vysokým tlakom a neliečenou cukrovkou má viac než desaťnásobné riziko náhlej smrti než bežná populácia.

V rámci vyhľadávania ohrozených pacientov je doporučené od r. 2014 pacientom s podozrením na poruchu dýchania v spánku realizovať najskôr screeningové vyšetrenie (nočnú oximetriu), spánkovú anamnézu a pri potvrdení podozrenia čo najskôr doplniť polysomnografiu a zahájiť liečbu. V úspešných prípadoch funguje veľmi dobre i tzv. synergické pôsobenie liečby apnoe s liečbou ostatných ochorení – dochádza tak k rýchlejšiemu korigovaniu krvného tlaku a i redukcia hmotnosti prebieha pri správnych diétnych opatreniach rýchlejšie.

Výsledky výskumu pochádzajú z desiatok nezávislých štúdii a sú súčasťou doporučení americkej spoločnosti pre kardiovaskulárne ochorenia. Optimálne by každý pacient s poruchou dýchania v spánku mal byť vyšetrený na ďalšie rizikové faktory cievnej mozgovej príhody a taktiež pacienti po mozgovej príhode by mali byť naopak vyšetrení na prítomnosť poruchy dýchania v spánku.

Môže sa Vám ešte páčiť...