Diagnostika chrápania a porúch spánku

[ A+ ] /[ A- ]

Keďže človek chrápe len v spánku, tj. keď o sebe nevie, vedci museli vyvinúť veľmi dômyselné vyšetrovacie metódy na meranie rôznych parametrov nášho spánku, aby dokázali tieto prejavy presne popísať, zmerať a vyvodiť zmysluplné závery. Správna a včasná diagnostika chrápania a porúch spánku môže odhaliť závažné zdravotné ťažkosti. Mnohé z nich sa pritom dajú úspešne liečiť.

Polysomnografia

polysomnografia

Zlatým štandardom diagnostiky je tzv. polysomnografia. Toto celonočné monitorovacie vyšetrenie sa realizuje v spánkových laboratóriach a na niektorých neurologických, pneumologických i iných nemocničných oddeleniach a klinikách. Toto vyšetrenie zahŕňa analýzu EKG, EEG, EMG, pulzu, nasýtenia krvi kyslíkom (saturáciu), sledovanie polohy tela v spánku a pohybov hrudníka a brucha. Intenzita chrápania sa okrem prúdu vzduchu z úst a nosa sníma i akusticky (mikrofónom).

Polygrafia

polygrafia

Ďalším spôsobom vyšetrenia je ambulantná tzv. zjednodušená polysomnografia alebo polygrafia. Toto vyšetrenie je možné realizovať v spánkovom laboratóriu alebo počas hospitalizácie v nemocnici, no v zahraničí rutinne a u nás sporadicky sa objavuje i možnosť vyšetrenia počas spánku doma – pacient pred vyšetrením príde k lekárovi resp. do laboratória na odborné „inštalovanie“ prístroja (nalepenie EKG a EEG elektród apod.) a následne spí doma vo svojej posteli. Ďalší deň príde opäť k lekárovi na odpojenie prístroja.

Oxymetria

Najjednoduchšou možnosťou, základnou a len hrubo orientačnou, je analýza výkyvov saturácie (nasýtenia krvi kyslíkom) počas nočného spánku. Toto vyšetrenie sa označuje ako kontinuálna pulzná oxymetria a obvykle sa realizuje ambulantne (prístroj si pacient odnesie domov a na noc resp. na spánok si ho nasadí, ďalší deň prinesie prístroj naspäť na analýzu).

oxymeter

Všetky monitorovacie vyšetrenia zaznamenajú údaje v dĺžke minimálne 6 (ideálne viac než 8) hodín, počas nočného spánku. Tieto záznamy sa musia analyzovať – počítačovo i ľudskou rukou – a až po analýze je možné interpretovať výsledok a teda stanoviť diagnózu.

Diagnostika ako i včasná terapia obštrukčného spánkového apnoe tj. OSA (ako najčastejšej príčiny poruchy dýchania v spánku) zohráva dôležitú úlohu v prevencii množstva zdravotných komplikácii. O najčastejších si môžete prečítať v ďalších príspevkoch.

Môže sa Vám ešte páčiť...