Bolesti hlavy

[ A+ ] /[ A- ]

Bolesti hlavy sú jedným z problémov, ktoré najčastejšie privádzajú pacienta k lekárovi. Bohužiaľ sú tiež zdrojom naväčší diagnostických rozpakov, pretože príčin bolesti hlavy je mnoho. Hlava nás môže bolieť kvôli celkom iným zdravotným problémom a je tiež miestom, kde sa prejavujú ťažkosti psychického, stresového pôvodu alebo z únavy a celkového telesného vyčerpania.

Bolesti hlavy treba hneď na úvod rozdeliť na tie „vážne“, potenciálne život ohrozujúce a na ostatné „bežné“. Z náhlou, prudkou bolesťou hlavy netreba čakať ani minútu, ani hodinu, lebo môže signalizovať napríklad krvácanie do mozgu. Naopak, s miernymi, občasnými bolesťami hlavy, ktoré si uvedomíme len niekedy, nie je potrebné utekať na pohotovosť, ani volať záchranku.

Primárne bolesti hlavy sú tieto:

 • migréna (typická silná bolesť najskôr na polovici no často na celej hlavy, s citlivosťou na svetlo a zvuky)
 • tenzná bolesť hlavy
 • cluster headache – bolesť hlavy prichádzajúca v niektorých obdobiach roka každodenne a inokedy dlhodobo trvá obdobie bez ťažkostí
 • bolesť hlavy pri fyzickej a sexuálnej aktivite

Najväčšia skupina bolestí hlavy je skupina tzv. sekundárnych bolestí. Tieto pochádzajú vzniknú až druhotne pri inom zdravotnom probléme. Diagnostika sa vtedy riadi predovšetkým podrobným sledovaním okolností vzniku, lokality, charakteru bolesti a tiež zhodnotením celkového zdravotného stavu. Sú to:

 • bolesti pochádzajúce zo zubného kazu, rastúcich zubov „múdrosti“, z čelustných (temporo-mandibulárnych) kĺbov
 • bolesti vznikajúce v krčnej chrbtici, z preťaženia svalov ramien, svalov okolo krčnej chrbtice alebo z únavy po dlhej telesnej záťaži celého tela
 • bolesti vznikajúce pri vysokom krvnom tlaku
 • bolesti pochádzajúce zo zápalu či upchatia prínosových dutín
 • bolesti hlavy po alkoholovom excese
 • a ďalších…

Nebezpečné bolesti hlavy

sú často prejavom život-ohrozujúceho ochorenia:

 • bolesti pri/po úraze mozgu (napríklad rozvoj po otrase či pomliaždení mozgu)
 • bolesti pri ochorení mozgových ciev (krvácanie z aneuryzmy, trombóza mozgových žíl a splavov, temporálna arteritída, bolesti za okom a prekrvením oka a jeho „vystúpením“ z očnej jamky pri tepenno-žilových skratoch)
 • bolesti pri mozgových nádoroch a opuchoch mozgu
 • bolestí pri infekčných ochoreniach mozgu a mozgových obalov

Našťastie, vyššie spomenuté bolesti sa vyskytujú omnoho zriedkavejšie, než tie „bežné“ bolesti hlavy. Bolesť hlavy je nespravodlivé diagnóza. Postihuje viac ženy než mužov, a často sa vyskytuje v rodinách. Ak mala matka či stará matka bolesti hlavy (najmä migrény), je pravdepodobné, že bolesti hlavy tohto charakteru sa vyskytnú i u mladšej generácie danej rodiny, najmä u žien. Vzhľadom na silnú „rodovú črtu“ vývinu svalovo-kostrového systému sa obdobne prejavujú rodinné vlohy i pri bolestiach krčnej chrbtice, tie sa však navyše zvyknú zhoršiť sedavou kancelárskou prácou, nevhodnou monotónnou pracovnou polohou alebo nefyziologickým zaťažením (napr. upratovačky, kuchárky, ženy pracujúce s nadmernou hmotnosťou napríklad pri manipulácii s ťažkými súčiastkami či strojmi).

Okrem migrény sa však „dedí“ i určitý stupeň dráždivosti či „nervového rozrušenia“ (často označovaného latinským výrazom ako neurasthenia). V tom prípade sa objavuje skôr zvýšená vnímavosť či citlivosť na vcelku mierne pocity a i minimálne prejavy nekomfortu pacient prežíva ako veľmi stresové a bolestivé.

Na tému stresových bolestí hlavy existuje nekonečné množstvo literatúry, odborných štúdii a internetových stránok. Vyskytujú sa totiž veľmi často, sú nepríjemné a v podstate každú bolesť hlavy (z inej príčiny) stres významne zhoršuje. Podiel stresu je málokedy pacient schopný pripustiť. Naopak, často pacient bagatelizuje možný vplyv pracovného či domáceho prostredia v zmysle: „keby ma nebolela hlavy, nemal by som všetky tie ostatné problémy“. Keď sa pacient zamyslí, alebo si vedie denník bolestí hlavy (aj v mobile napr. pre android tu, pre iphone tu), už po niekoľkých týždňoch či mesiacoch zistí, že bolesti hlavy majú súvislosť napríklad s fyzickou záťažou, alebo s dlhými dňami a kontinuálnym psychickým zaťažením počas 18-hodinových nadčasov v práci.

Pozor na „netradičné“ bolesti hlavy

V skupine komplikovaných sa vyskytujú bolesti hlavy, ktoré sú často diagnostickým orieškom pre lekárov, ak nepoznajú pacienta (napríklad keď príde záchranku k neznámemu človeku, nemá k dispozícii dokumentáciu pacienta, zoznam liekov a podobne). Naopak, veľmi jednoducho vie niektoré bolesti hlavy diagnostikovať pacient, ktorý najlepšie pozná svoj zdravotný stav. Stačí si prejsť svoje chronické ochorenia a hľadať, či v niektorom z nich nenastal problém, nezmenili sa lieky a podobne. Sú to napríklad tieto:

 • bolesti hlavy pri náhlych zmenách krvného tlaku
 • bolesti hlavy pri kolísaní krvného cukru (glykémie) u diabetikov
 • bolesti hlavy pri výživových excesoch (extrémne diéty s úplnym vylúčením bielkovín alebo sacharidov)
 • bolesti hlavy ako nežiadúce účinky liekov (obrovský zoznam!)

V týchto prípadoch pomáha najmä podrobné posúdenie všetkých chronických ochorení, kontrola príbalových letákov liekov alebo použitie rôznych internetových pomôcok na posúdenie účinkov kombinácii liekov (tzv. liekové interakcie). Niekedy pacient alebo jeho príbuzní dospejú k prekvapujúcemu záveru, že pacient berie viacero liekov s protichodným či naopak potencujúcim účinkom a môžu aj nežiadúce účinky znásobiť. V angličtine je takýto online nástroj k dispozícii tu.

Môže sa Vám ešte páčiť...