Čo je to neurológia

[ A+ ] /[ A- ]

Úvodom trošku histórie: νεῦρον – neurón; a -λογία – lógia, teda neurológia je lekárska špecializácia zameraná na skúmanie nervov, neurónov…

Neurológia sa rozdeľuje na rôzne špecializácie, podskupiny či pododbornosti. Rozdeľuje sa na detskú a „dospelácku“ neurológiu. Obe sa zaoberajú  centrálnym nervovým systémom (mozog a miecha), periférnym nervovým systémom (nervovými vláknami od koreňov vychádzajúcich z miechy až po najmenšie vlákna nervov a ich terminálne zakončenia, no a skúmajú a liečia i  aj autonómny nervový systém, ktorý inervuje (zásobuje nervovými vláknami) a teda prenáša vzruchy do a z vnútorných orgánov ľudského tela.

Nervové vlákna prenášajú elektrické impulzy, tieto impulzy vznikajú na podklade pohybu iónov na membránach výbežkov nervových buniek – neurónov. Neuróny sa výbežkami dotýkajú, a odovzdávajú si vo forme impulzov informácie (vzruchy) v tele z miesta na miesto, napríklad z kožných receptorov do miechy a naspäť do svalov pod kožou (ako tzv. reflexný oblúk). Niektoré nervové vlákna majú dĺžku pár mikrometrov, iné sú dlhšie ako meter.

K neurológovi obyčajne pacient prichádza na doporučenie praktického lekára. V ambulancii ho lekár vyspovedá, oťuká kladivkom a poškriabe špachtlou alebo ostrým predmetom. Môže ho vyšetrovať aj ultrazvukom (ak sa jedná o cievne problémy mozgu a miechy), alebo sníma elektrické potenciály z povrchu tela – elektromyograficky, elektroencefalogragicky, či ako tzv. evokované potenciály.

ikony

V minulosti bola neurológia striktne oddelená špecializácia, teraz sa často oblasť jej záujmu prelína s neurochirurgiou (operačným riešením neurologických porúch) a psychiatriou (tzv. neuropsychiatria, či neurovedy). V súlade s výsledkami najnovších výskumov je totiž jednoznačne preukázané, že hmatateľná porucha v neurologickom systéme môže mať psychiatrické prejavy, že bežné psychiatrické diagnózy možno sú primárne spôsobené poruchou v systéme neurotransmiterov (prenášačov), ale aj to, že psychiatrické ochorenia môže mať neurologické prejavy, či už ako súčasť choroby, alebo ako následok liečby.

Môže sa Vám ešte páčiť...