Kinesio Taping (tejpovanie) pri liečbe bolestí chrbtice

[ A+ ] /[ A- ]

Kinesio taping, alebo v slovenských podmienkach aj tejpovanie, je spôsob liečby rôznych bolestí prostredníctvom nalepovania samolepiacich pások na bolestivé miesta. Najčastejšie sa používa pri bolestiach ramien a kolien, no spektrum aplikácie je oveľa širšie. V ambulancii sa už vyskytli pacienti so zatejpovaným zápästím (na liečbu karpálneho tunela), bedrovým kĺbom (na artrózu?) alebo aj lopatkou. Pomáha kinesio taping pri bolestiach chrbtice? Je to účinná fyzikálna liečba, alebo nástroj na vyplachovanie peňaženky?

Zdroj: Maksim Goncharenok

Kontrolované a nezávislé štúdie tejto metodiky sú v medicínskych databázach ťažko dohľadateľné – buď teda vôbec neexistujú, alebo nedopadli v prospech metódy kinesio taping. Ako má vlastne pomáhať kinesio taping?

Stručná história kinesio tapingu

Kinesio taping vymyslel chiropraktik v Japonsku, okolo roku 1980. Autorstvo nápadu si pripisuje Kase Chiropractic Institute v Japonsku. Autor nápadu bol teda odborník na liečbu muskulo-skeletálnych bolestí. Idea vznikla podľa textu na stránke inštitútu ako vhodný doplnok pri manuálnej terapii, kedy chiropraktik pohybuje s pacientovými časťami tela tak, aby zmiernil bolesť alebo uvoľnil nefyziologické postavenie tela. Viac ako desať rokov sa tento postup používal vo väčšej miere hlavne v Ázii, no okolo roku 2000 prenikol veľmi výrazne aj do USA. V pozadí bola snaha výrobcov pások – podarilo sa presadiť úhradu v jednej zo zdravotných poisťovní USA – Medicare. V ďalších rokoch bola založená medzinárodná odborná asociácia a v rámci propagácie metódy ponúkla asociácia aj zdravotnú starostlivosť o olympionikov v Pekingu (v roku 2008). V roku 2015 bola dokonca založená univerzita kinesio tapingu (1). Záujemcovia teda môžu tejpovanie vyštudovať aj na univerzite a mať z tohto odboru diplom.

Princíp kinesio tapingu

Na bolestivý kĺb sa nalepia samolepiace pásky. Umiestnenie pások má podporiť (?) a spevniť kĺb, zabrániť nevhodným pohybom alebo nadmerným pohybom (exkurziám) v kĺbe. Šírka, dĺžka a farba (farby označujú pásky s rôznymi funkciami a fyzikálnymi vlastnosťami) pásky určuje, ako má páska fungovať. Iné zdroje uvádzajú, že farba pásky nehrá úlohu a je skôr obchodným trikom. Páska je obvykle vyrobená z polyesteru, no na obaloch konkrétnych produktov zistíte, že je bežné uviesť iné zloženie na obale, iné na páske a iné je v dokumentácii dodávateľského obchodu. Napríklad najpredávanejšia tzv. odporúčaná (overall pick) páska má v popise zloženia 100% polyester a na obrázku údaj o „premium cotton“ (teda prémiová bavlna).

Ak by sme mali uvažovať o racionálnom podklade tejpovania, začať treba pri aplikácii náplastí. Pri bolestiach chrbtice môže byť modelový prípad bolesť krku v záhlaví, vyžarujúca do hlavy. Pato-fyziologickým podkladom týchto bolestí je obvykle dlhodobé stereotypné preťaženie – nefyziologické zaťaženie šijových svalov, podobné svalovici. Našťastie zriedkavejšou príčinou sú posuny a patologické postavenia stavcov až s blokom medzistavcových kĺbových plôšok… a najzriedkavejšie sú bolesti na podklade posunu (výhrezu – hernie) medzistavcových platničiek. V prvom najčastejšom prípade by azda dávalo zmysel použiť pásku ako podporu alebo pomôcku pre šijové svaly. Lenže materiál a hrúbka pásky (aj keby ňou bola pokrytá celá plocha šije od okraja lebky až po plecia) má v porovnaní so šijovými svalmi minimálny rozmer a pevnosť v ťahu. Navyše koža sa za bežných podmienok oproti svalom a pod ňou uloženým fasciám po týchto štruktúrach naťahuje a pohybuje – teda spevnenie sa neprenesie na svaly. Tj. ako úľava od trvalého napätia nemajú šancu pomôcť.

Môžu za úľavu špecifické metódy a miesta, kde sa páska aplikuje? Podľa najpredávnejšej publikácie o kinesio tapingu sme nalepili štyrom pacientom náhodne pásku na oblasť šijových a trapézových svalov. Ďalším štyrom sme nalepili pásky presne podľa odporúčaných postupov (kniha bola recenzovaná „prezidentom“ asociácie kinesio tapingu v USA). Po týždni sa naplaste vymenili – skupina pacientov s náhodným umiestnením dostala „odborne“ umiestnené pásky a naopak. Výsledok pokusu nebol jednoznačný. Traja pacienti uvádzali zlepšenie stavu pri oboch aplikáciach, dvaja uviedli rovnakí pocit bez ohľadu na umiestnenie pások a traja nevedeli uviesť, či došlo k zlepšeniu alebo zhoršeniu (bez ohľadu na miesto a spôsob nalepenia pások). Keďže sme sa dopracovali k záveru podobnému, ako udávajú odborné štúdie, považujeme tento výsledok za reprezentatívny.

Môže pomôcť?

V istých prípadoch môže pacientom metóda tejpovania pomôcť, no overený efekt nemožno vopred sľúbiť (2,3). K dobrému efektu liečby môže pravdepodobe prispieť aj know-how teda znalosť odborníka aplikátora – nákup náplastí v supermarkete a aplikácia podľa knižky z kníhkupectva nemusí nutne priniesť rovnako dobrý efekt ako aplikácia zo strany školeného fyzioterapeuta. V kontexte všetkých dostupných postupov sa prihovárame najmä za cvičenie – samostatne aj pod dohľadom fyzioterapeuta. Pohybová liečba je podstate dôležitejšia z dlhodobého hladiska než užívanie liekov. A cvičenie je ďaleko účinnejšie než masáže, kupele, magnetoterapie, laser, bahno, zábal, ultrazvuk atď.

Literatúra:

(1) Our History: Kinesio Taping University (zdroj)

(2) Evidently Cochrane: Kinesio Taping (zdroj)

(3) Kinesio taping for low back pain: A systematic review. (zdroj)

Môže sa Vám ešte páčiť...