Mikrospánok za volantom zabíja potichu, no dôkladne!

[ A+ ] /[ A- ]

Porucha dýchania v spánku môže pripraviť o život vás, vašich blízkych a taktiež množstvo ďalších vodičov a spolujazdcov. K nepríjemným prejavom poruchy dýchania v spánku totiž patrí i mikrospánok za volantom… a ten sa môže prejaviť v najnevhodnejšom čase – keď budete sedieť za volantom auta vo vysokej rýchlosti a nebudete o tom vôbec vedieť!

Vedci z lekárskej fakulty v japonskom Tokiu publikovali nedávno výsledky 5-ročného výskumu u vodičov, pričom sa zamerali na mikrospánok – sledovali súvislosť medzi poruchami dýchania v spánku (obštrukčné spánkové apnoe, ktoré sa prejavuje najmä zvýšenou dennou ospalosťou, nekvalitným spánkom a chrápaním s apnoickými pauzami) a počtom dopravných nehôd. Zistili, že pacienti s obštrukčným spánkovým apnoe majú na svedomí vyšší počet dopravných nehôd a taktiež to, že po nasadení liečby sa počet dopravných nehôd znížil. Jedná sa o prvý systematický výskum medzi vodičmi v celom Japonsku.

(c) Sira Anamwong

Vysoký počet (Vyše 1200 zúčastnených – polovica pacientov v priemernom veku 46 rokov a zvyšok zdraví vekovo porovnateľní dobrovoľníci ako kontrola) zúčastnených a dĺžka sledovania je dôkazom serióznosti celého výskumu.  V Európe bolo realizovaných niekoľko obdobných štúdii s porovnateľnými výsledkami, no vždy len na nižšom počte pacientov.

Do štúdie boli zaradení pacienti s diagnostikovanou poruchou dýchania v spánku charakteru obštrukčného spánkového apnoe (OSA). Viac o tejto diagnóze (a taktiež o súvislosti so srdcovo-cievnymi ochoreniami) si môžete prečítať nižšie.

Bolo jednoznačne preukázané, že pacienti s OSA (zistené nočným monitoringom – polysomnografiou, klinickým vyšetrením a dotazníkovým vyšetrením) mali vyššie riziko dopravných nehôd resp. spôsobili dopravnú nehodu, napriek tomu že sa u nich v čase nehody neprejavovali  žiadne iné príznaky obštrukčného spánkového apnoe. Ako príčina nehôd bol stanovený mikrospánok.

Photo by Michael Jin on Unsplash

Dopravné nehody sa šoférom stávali napriek tomu, že pacienti si subjektívne vôbec neuvedomovali ospalosť, únavu alebo pomalšie reakcie na okolie. Po nasadení pretlakovej liečby (CPAP) došlo jednak k zmierneniu príznakov OSA, no najmä sa významne znížil počet nehôd.

Zo štatistík dopravných nehôd a ich hrozivých následkov jednoznačne vyplýva: nečakajte kým vás zastihne mikrospánok a spôsobíte dopravnú nehodu. Pri ťažkostiach s únavou za volantom alebo po prežití mikrospánku sa obráťte na svojho lekára alebo navštívte spánkové laboratórium… zachránite možno život sebe, priateľom a iným účastníkom cestnej premávky!

Zdroj: Tohoku Journal of Experimental Medicine (Tokyo Medical University)

Môže sa Vám ešte páčiť...